Личківський ліцей Личківської сільської ради Дніпропетровської області

  

Методична робота

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ТЕМИ
ЛИЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
«СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ У ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ »
в Личківському ліцеї

І. Діагностико-теоретичний етап

Опанування теоретичних основ методичної теми

2023/2024 н.р.

 

          Мета:

 • комплексна діагностика особистісної готовності педпрацівників до інноваційної діяльності;
 • опанування теоретичних основ теми;
 • забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання;
 • підготовка педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі;
 • формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників навчально-виховного процесу.

 

          Завдання:

 • забезпечення педпрацівників методичною літературою, ознайомлення з концептом проблемного питання;
 • перевірка індивідуального сприйняття вчителями суті проблемного питання (тести, анкети, міні-твори тощо);
 • аналіз дібраної інформації;
 • визначення термінів реалізації проблемного питання.

 

          Результат:

 • активне теоретичне опрацювання проблемного питання, поінформованість;
 • розуміння концептуальних і процесуальних особливостей упровадження теми;
 • окреслення мети й змісту опрацювання теми.

 

 

 

 

 

          Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

 1. Моніторинг методичної роботи
 2. Засідання методичної ради  школи «Про розгляд алгоритму та перспективного плану реалізації методичної теми»
 3. Нарада  педагогічних працівників «Про організацію роботи педколективу щодо упровадження методичної теми «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів  навчального закладу».
 1. Педагогічні читання.
 2. Засідання творчої групи.
 3. Засідання методичних об'єднань (ШМО).
 4. Семінари-практикуми.
 5. Заняття Школи молодого вчителя.
 6. Індивідуальні консультації щодо організації  самоосвітньої діяльності з проблеми.
 7. Адресна допомога молодим педпрацівникам  із теми.
 8. Робота з батьками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Адаптаційно-корекційний етап

Уходження в тему

2023/2024 н.р.

          Мета:

 • формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної теми;
 • конструктивне опрацювання змістового, процесуального, діагностичного компонентів освітньої моделі;
 • формування особистісно пристосованого змісту нововведення з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення.

          Завдання:

 • забезпечення доступу до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов відтворення шляхів реалізації теми;
 • відтворення досвіду сформованої фахової діяльності та засвоєння досвіду діяльності в нових умовах;
 • осмислення очікуваних результатів (розробка критеріїв і показників).

          Результат:

 • поява первинної конструктивної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці;
 • набуття педпрацівниками уміння організовувати свою самостійну роботу: добір інформації, її критичне осмислення, застосування в певних ситуаціях;
 • формування бажаної інноваційної ініціативи.

          Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

 1. Наради педагогічних працівників.
 2. Засідання методичної ради  школи «Про хід виконання І етапу роботи над методичною темою району».
 3. Засідання методичних об'єднань (ШМО); семінари-практикуми тощо.
 4. Відкриті уроки, заняття.
 5. Засідання творчих груп.
 6. Робота з батьками.

7. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Формувальний етап

Набуття власного досвіду.

Реалізація теми

2023/2024 н.р.

2024/2025 н.р.

          Мета:

 • аналітична діяльність з теми;
 • апробація освітньої моделі в педагогічній діяльності;
 • розробка й апробація системи соціально-психологічної підготовки педпрацівників до педагогічної діяльності в інноваційних умовах.

          Завдання:

 • упровадження у практичну діяльність  педпрацівників  інноваційних технологій, форм  та  методів  навчання;
 • упровадження освітньої моделі;
 • оцінювання ефективності розробленої моделі, корекція.

          Результат: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації теми.

          Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками:

 1. Засідання методичної ради школи «Організація науково-дослідницької роботи в  Личківському ліцеї з теми».
 2. Семінари для педагогічних працівників (тематика визначається в процесі роботи над темою).
 3. Мікродослідження «Визначення ефективності впровадження інноваційних технологій».
 4. Педагогічні ради.
 5. Засідання методичних об'єднань (ШМО).
 6. Відкриті уроки, заняття.
 7. Семінари-практикуми.
 8. Заняття Школи молодого вчителя.
 9. Заняття Школи педагогічної майстерності.
 10. Творчі звіти педпрацівників.
 11. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.
 12. Робота з батьками.

13.Висвітлення  результатів реалізації теми на сайті навчального закладу та сайтах(блогах) окремих педпрацівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Підсумковий етап

Дослідження результатів

Узагальнення досвіду

2025/2026 н.р.

          Мета:

 • накопичення та систематизація даних щодо впровадження питання;
 • розробка остаточних варіантів навчально-методичного забезпечення з теми;
 • підбиття та оприлюднення загальних підсумків реалізації теми, підготовка публікацій із питання.

          Завдання:

 • відпрацювання наявної моделі;
 • удосконалення фахового рівня в межах моделі;
 • вивчення результативності та ефективності впровадження теми в педагогічну практику через методичні форми;
 • моніторинг результатів упровадження моделі.

          Результат:

 • кількісний і якісний аудит систематизованої інформації про результати впровадження проблемного питання;
 • створення оптимальної ідеї педагогічного досвіду;
 • здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;
 • висока мотивація до неперервної освіти.

          Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

 1. Майстер-класи.
 2. Фестиваль відкритих уроків.
 3. Заняття Школи ефективного педагогічного досвіду.
 4. Методичний аукціон педагогічних ідей.
 5. Узагальнення ефективного педагогічного досвіду.

            6.    Підсумкове засідання педагогічної ради