Личківський ліцей Личківської сільської ради Дніпропетровської області

  

Охорона праці

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо наявності акта за формою НТ для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності у зв'язку з травмою, не пов'язаної з виконанням трудових обов'язків

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру (приклад заповнення)

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                          

                                                                                                 Директор Личківського ліцею

                                                                   

                                                                                              ____________Тетяна ЗОРІНА

 

ПЛАН РОБОТИ

ЛИЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ЛИЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

у  2023  -2024  н. р.

 

ІІ. Організація  роботи  з охорони   праці

           1.  Загальні відомості про навчальний заклад :

Повна назва навчального закладу: Личківський ліцей Личківської сільської ради Дніпропетровської області

Тип закладу: заклад повної загальної освіти;

Форма власності: комунальна;

Підпорядкування: Личківська сільська рада  

Юридична адреса: Україна, 51140, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с.Личкове, вул.Центральна , буд. 47-А;

Мова навчання та виховання: українська;

  1. Структура навчального року

        Відповідно до ст.. 16 Закону України ” Про загальну середню освіту" 2023-2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і закінчується, включаючи проведення державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою :

- 1 семестр - з 1 вересня по 28 грудня 2023р.

- 2 семестр - з 15 січня по 31 травня 2024 р.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули :

- осінні -  з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року;

- зимові - з 29.12.2023 по 14 січня 2024 року;

- весняні - з 25 березня по 31 березня 2024 року ;

       Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-9 червня) і старшої НМТ (травень- червень) школи.

  1. Структура робочого дня у школі :

Початок занять в школі о 8-30 .

Тривалість уроків : 1  класи –     35 хв.

                                  2-4 класи -   40 хв.

                                  5-11 класи – 45хв.

  1. Розклад дзвінків:  - для перших класів :

8-30 –  9-05

9-30 -  10-05

10-30 - 11-05

11-20 - 11-5

- для 2-4 класів :

8-30 -  9-10

9-30 -  10-05

10-30 - 11-10

11-20 - 12-00

12-10 - 12-50

- для 5-11класів:

8-30 -  9-15

9-25 -  10-10

10-20 - 11-05

11-40 - 12-25

12-35 - 13-20

13-30 - 14-15

14-25 - 15-10

 

                                                                   ІІІ.  Заходи з  охорони   безпеки життєдіяльності

5.1. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи.

Охорона життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу: профілактика захворювань,

організація медичних послуг

Термін

з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Вихід

Відмітка про виконанння

Упродовж  навч року

1.

Здійснення роботи щодо систематичного доведення до працівників школи та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони життя і здоров‘я учнів, запобігання усім видам дитячого травматизму

Онищенко Г.І.

Інформаціі, накази

 

Серпень

3.

Здійснення перевірки:

- раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки праці;

- готовності   закладу освіти до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивних залах, шкільних майстернях;

- опору ізоляції та захисного заземлення.

Зоріна Т.Г.

Онищенко Г.І.

Акт

 

Упродовж  навч року

4.

Організація проходження медичних оглядів працівників навчального закладу

Зоріна Т.Г

Наказ

 

Вересень

5.

Організація роботи щодо проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів школи

Зоріна Т.Г.

Наказ

 

До 23.10

6.

Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед осінніми канікулами).

Онищенко Г.І.

Скляр І.В.

Інформація

Журнали

 

До 25.12

7.

Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед зимовими канікулами)

Онищенко Г.І., Скляр І.В

Інформація

Журнали

 

Упродовж  навч року

8.

Проведення заходів щодо доукомплектування закладу освіти засобами пожежегасіння

Зоріна Т.Г, завгосп

Звіт

 

Упродовж  навч року

9.

Проведенням тематичних виховних заходів із запобігання всім видам дитячого травматизму напередодні свят, канікул тощо

Онищенко Г.І.., педагог організатор

Накази, заходи

 

Упродовж  навч року

10.

Проведення інструктажів з учнями перед екскурсіями, під час роботи на пришкільній ділянці, під час лабораторних та практичних робіт, тощо

Класні керівники, вчителі-предметники

Журнали

 

11-13.01

11.

Організація роботи щодо проведення профілактичних медичних оглядів учнів школи на початку ІІ семестру 2023/2024 навчального року.

Ляпара О.Ю.

Інформація

 

З 25.01

12.

Складання плану  з виховної роботи щодо оволодіння учнями школи правилами дорожнього руху на 2021/2022 навчальний рік

Скляр І.В.

План  дій

 

Березень

13.

Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед весняними канікулами)

Онищенко Г.І., педорг

Інформація

 

До 26.04

14.

Проведення Дня цивільного захисту у навчальному закладі

Онищенко Г.І.

Накази

 

Травень

15.

Проведення тижня безпеки життєдіяльності (останній тиждень навчального року)

Онищенко Г.І., Скляр І.В.

Інформація Журнали

 

Вересень, травень

16.

Підготовка та проведення місячника "Безпека Дорожнього руху"

Онищенко Г.І.., Скляр І.В., педагог організатор

План проведення

 

 

5.2. Охорона праці

5.2.1. Алгоритм роботи з охорони праці та пожежної безпеки

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.

Контроль за виконанням вимог ОП при проведенні поточного ремонту

Липень

завгосп

 

2.

Проведення вступного інструктажу з ОП для нових працівників  (Упродовж року)

Серпень

Онищенко Г.І.

 

3.

Проведення повторного та інших видів інструктажів (первинного, позапланового, цільового)

Серпень

Онищенко Г.І.

 

4.

Створення комісії з ОП

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

5.

Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстернях, спортзалі, на спортивних майданчиках

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

6.

Перевірка спортивного обладнання

Серпень

Зоріна Т.Г., Онищенко Г.І.

 

7.

Перевірка комісією з ОП техніки безпеки в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстернях, спортзалі

Серпень

Комісія з ОП

 

8.

Підписання акту прийняття школи до нового навчального року

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

9.

Затвердження санітарно-технічного паспорту школи за станом на поточний рік

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

10.

Контроль наявності інструкцій з охорони праці в навчальних кабінетах школи, майстернях, спортзалі й інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

11.

Проведення медогляду

Серпень

Зоріна Т.Г.

 

12.

Оформлення куточку з ОП

Серпень

Онищенко Г.І.

 

13.

Видання наказу про організацію роботи з ОП

Вересень

Онищенко Г.І.

 

14.

Контроль за веденням журналу реєстрації інструктажів учнів з ОП  в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстернях, спортзалі

Вересень

Онищенко Г.І.

 

15.

Перевірка наявності реєстрації  вступного  інструктажу  з  безпеки  життєдіяльності  на  сторінках    журналів  обліку  навчальних  занять  та  вступного  інструктажу  з  питань  охорони  праці   у   журналі  реєстрації   вступного інструктажу

Вересень

Онищенко Г.І.

 

16.

Контроль за проведенням  первинного та повторного  інструктажу співробітників

Вересень

Онищенко Г.І.

 

17.

Контроль наявності  поверхових планів евакуації

Вересень

Онищенко Г.І.

 

18.

Вивчення Положення про порядок розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві

Вересень

Онищенко Г.І.

 

19.

Контроль за веденням журналу реєстрації нещасних випадків з учнями

Жовтень

Онищенко Г.І.

 

20.

Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки життєдіяльності”

Жовтень

Онищенко Г.І.

 

21.

Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів в навчальних кабінетах

Жовтень

Онищенко Г.І.

 

22.

Наказ про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період, про дотримання ПБ під час Новорічних свят

Жовтень

Онищенко Г.І.

 

23.

Контроль  підготовки школи до роботи в зимовий період

Жовтень

Зоріна Т.Г.

 

24.

Контроль за  веденням   журналів  реєстрації інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах

Листопад

Онищенко Г.І.

 

25.

Наказ про заходи щодо попередження дитячого та виробничого травматизму

Листопад

Онищенко Г.І.

 

26.

Перевірка захисного заземлення і опору ізоляції електромережі

Грудень

Леонова В.М.

 

27.

Оформлення відповідних протоколів технічного звіту

Грудень

Онищенко Г.І.

 

28.

Наказ про попередження дитячого травматизму

Грудень

Онищенко Г.І.

 

29.

Проведення атестації з ОП новоприбулих працівників

Грудень

Онищенко Г.І.

 

30.

Підсумковий річний наказ “Про стан роботи з ОП та БЖ”

Грудень

Онищенко Г.І.

 

31.

Проведення інструктажу з ОП на робочому місці

Січень

Онищенко Г.І.

 

32.

Перевірка класних журналів “Бесіди з безпеки життєдіяльності”

Січень

Онищенко Г.І.

 

33.

Контроль за  веденням журналів цільового інструктажу для учнів

Січень

Онищенко Г.І.

 

34.

Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалі

Січень

Онищенко Г.І.

 

35.

Провести навчання працівників із питань охорони праці та пожежної безпеки

Лютий

Онищенко Г.І.

 

36.

Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах

Квітень

Онищенко Г.І.

 

37.

Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів

Квітень

Онищенко Г.І.

 

38.

Наказ про попередження дитячого травматизму

Квітень

Онищенко Г.І.

 

39.

Проведення тижня охорони праці та техніки безпеки

Квітень

Онищенко Г.І.

 

40.

Перевірка класних журналів “Бесіди з ТБ та безпеки життєдіяльності”

Квітень

Онищенко Г.І.

 

41.

Випробування системи опалення й одержання відповідного акту в теплових мережах

Травень

Зоріна Т.Г

 

 

  1.  Охорона праці і пожежна безпека

№ з/п

Завдання і зміст роботи

Терміни

виконання

Відповідальні

за виконання

Хто здійснює

контроль, форми підведення підсумків

Відмітка про

виконання

1.

Забезпечити готовність усіх шкільних приміщень до початку нового навчального року у відповідності з санітарними нормами

До 01.09.2023

Зоріна Т.Г.

 

 

Наказ

 

2.

Підписати акти на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортзалі, на спортивних майданчиках

Серпень

Зоріна Т.Г

завідуючі  кабінетами

Зоріна Т.Г

Акти

 

3.

Підписати акт прийняття школи до нового навчального року

Серпень

Зоріна Т.Г

 

 

4.

Затвердити санітарно-технічний паспорт школи

Серпень

Зоріна Т.Г

 

 

Паспорт

 

5.

Видати наказ про організацію роботи з охорони праці

Вересень

Зоріна Т.Г

 

Зоріна Т.Г

Наказ

 

6.

Виконати поточний ремонт класних кімнат, харчоблоку, шкільних майстерень, спортзалів

Травень -   

липень

Завгосп, кл керівники, класоводи

Зоріна Т.Г

 

 

 

7.

Відкоригувати правила внутрішнього трудового розпорядку

Вересень

Онищенко Г.І.

Зоріна Т.Г

 

8.

Установити шкільне обладнання у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами

Серпень

завгосп

 

Зоріна Т.Г

 

 

9.

Перевірити стан освітлення, остекління вікон, фрамуг, забезпечити безпеку їх відкривання

Серпень

завгосп

 

Зоріна Т.Г

 

 

10.

Створити службу охорони праці та призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначити їх посадові обов¢язки

Вересень

Зоріна Т.Г

 

Зоріна Т.Г

Наказ

 

11. З метою забезпечення виконання Положення про організацію охорони праці в навчально-виховних закладах (нак. Міносвіти України від 30.11.93р. №429) проводити:

 

- інструктаж для всіх працівників школи з правил техніки безпеки, охорони праці;

- вести журнал обліку інструктажу персоналу;

- у поурочних планах при виконанні практичних і лабораторних робіт передбачити інструктаж з техніки безпеки.

У шкільних майстернях, кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивних залах вести журнал інструктажу;

- вести журнали обліку інструктажу учнів у спортивному залі, навчальних майстернях, кабінетах фізики, хімії у відповідності з п.60 Положення (нак.№429 дод.2)

Вересень-лютий

 

Постійно

Постійно

Постійно

 

Онищенко Г.І.

 

Онищенко Г.І.

Вчителі-предметники

 

Вчителі-предметники

Зоріна Т.Г

 

Зоріна Т.Г.

Зоріна Т.Г

 

Зоріна Т.Г

 

 

 

 

12. У відповідності з пунктом 11 Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу, затвердженого наказом міністра освіти України від 16.06.94р.№ 184

 

- чітко дотримуватися інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах.

- дотримуватися інструкції з охорони праці для учнів у кабінеті інформатики у відповідності з п.61, 85 Положення (наказ № 429)

Постійно

 

Постійно

Вчителі

 

Вчителі

Зоріна Т.Г

 

Зоріна Т.Г

 

13.

Створити команду ЮДПД

Вересень

Педагог організатор

Зоріна Т.Г

 

 

15.

Обновити куточок з протипожежної безпеки

Вересень

Скляр І.В.

Зоріна Т.Г

 

16.

Перевірити стан електропроводки в школі

Серпень

Леонов

Зоріна Т.Г

 

17.

Під час проведення загальношкільних заходів у спортивному та актовому залах (дискотек, новорічних свят) проводити перевірку протипожежного стану

Постійно

Леонова В.М.

 

Зоріна Т.Г

 

 

18.

Два рази  за семестр перевіряти протипожежну безпеку. Перевіряти справність протипожежних гідрантів та перезарядку вогнегасників. Провести роз¢яснення правил користування вогнегасниками

Два рази  за семестр

завгосп

 

Зоріна Т.Г

 

 

27.

Встановити порядок прибирання шкільних приміщень

Вересень

Класні керівники

Скляр І.В.

 

21.

Всім класним керівникам, учителям, вихователям ГПД ознайомитися з наказом міністра освіти № 226/733 від 25.12.92р. “Про невідкладні заходи з попередження дитячого дорожнього травматизму”

Протягом

І семестру

ІІсеместру

 

Класні керівники

Онищенко Г.І.

 

22.

Відповідно до тематики проводити з учнями 1-11 класів бесіди і практичні заняття з попередження всіх видів дитячого травматизму

Упродовж року

Класні керівники

Онищенко Г.І.

 

23.

Учителям трудового навчання ознайомитися з наказом Міністерства охорони здоров¢я № 3216/86 від 22.02.86р. ”Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання 1-7 класів”

Вересень

Вчителі трудового навчання

 

Онищенко Г.І.

 

24.

У класах провести бесіди про шкідливість:

- алкоголю та куріння;

- важкі наслідки наркоманії та токсикоманії;

- режим роботи та відпочинку;

- чистота-запорука здоров¢я;

- бережливе ставлення до електроенергії в школі та вдома

 

Вересень

Жовтень

Грудень

Лютий

Березень

 

Шк. медсестра

Шк. медсестра

Шк. медсестра

Шк. медсестра

Кл. керівники

 

Онищенко Г.І.

 

25.

Проконтролювати підготовку школи до роботи в зимових умовах

Жовтень

завгосп

Зоріна Т.Г.

 

26.

Видати наказ про попередження дитячого травматизму

Грудень

Травень

Онищенко Г.І.

Зоріна Т.Г.

 

27.

Скласти графік відпусток співробітників школи

Січень

Леонова В.М.

Зоріна Т.Г.

 

28.

Випробувати систему опалення й одержати відповідний акт в теплових мережах

Травень

Оператор газкотельні

Зоріна Т.Г.

Акт

 

 

 

 

5.3. Цивільний захист

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за виконання

Термін

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1.

Засідання творчої групи «Планування роботи з цивільного  захисту в школі, поновлення роботи штабу ЦЗ та формувань  ЦЗ  школи

Онищенко Г.І.

10.09.2023

План

 

2.

Наказ  «Про організацію цивільного захисту

у  Личківському ліцеї Личківської  сільської ради Дніпропетровської області»

Онищенко Г.І.

Вересень 2023

Наказ

 

3.

Оформлення стендів «Цивільний захист у школі»

Онищенко Г.І.

До 23.09.2023

Усна доповідь

 

4.

Наказ «Про підготовку та проведення дня  ЦЗ  в школі»

Онищенко Г.І.

Березень 2024

Наказ

 

5.

Засідання штабу  ЦЗ «Про проведення Дня цивільного захисту та організацію заходів з  ЦЗ  у школі

Онищенко Г.І.

11.04.2024

План

 

6.

Конкурс малюнків «Не дамо загинути живому»

Онищенко Г.І.

Квітень 2024

Творчі роботи

 

7.

Випуск тематичних стіннівок «Світ навколо нас»

Онищенко Г.І.

Квітень 2024

Творчі роботи

 

8.

Години спілкування «Надзвичайні ситуації: як я повинен діяти»

Онищенко Г.І.

Квітень 2024

Творчі розробки

 

9.

День  ЦЗ  в школі «Наше життя залежить від нас»

Онищенко Г.І.

Квітень 2024

Інформація

 

10.

Про підсумки Дня  ЦЗ  та аналіз роботи з  ЦЗ  у 2023/2024 нр

Онищенко Г.І.

22.04.2024

Наказ

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                               Затверджено:

                                                                                                                                           Директор ліцею                                                                                                                                           Тетяна ЗОРІНА

 

ПЛАН РОБОТИ ЛИЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 У  2023  -2024  н. р.

1. Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1-11 класів

Початок чверті, раз на місяць

Кл. керівники

2

Під час вивчення курсу "Основи безпеки життєдіяльності" звернути увагу на поведінку учнів на вулиці, транспорті

За графіком

Кл. керівники

3

Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного виховання

На кожному уроці фіз. виховання

Вчитель фіз. виховання

4

Серед учнів 1-4 класів провести театралізовану виставку для вивчення правил дорожнього руху

грудень

Завуч з ВР

5

Провести на батьківських зборах цикл лекції для попередження дитячого травматизму

1 раз на чверть

Кл. керівники

6

Серед учнів 1-4 кл. Провести гру-конкурс з вивчення ПДР, провести конкурс малюнків; конкурс дитячих творчих робіт; конкурс кращого читця; конкурс на знання правил дорожнього руху; диктанти.

Заключний етап гри, підбиття підсумків місячника з вивчення ПДР, виступ агітбригади

Березень

 

 

Травень

Кл. Керівники

Батьк. комітет

 

Завуч, гурток ЮІДР

7

Серед учнів 5-6 кл. Провести театралізовану виставку з ПДР

Квітень

Кл. керівники Завуч

8

Агітбригада ЮІДР виступити зі своєю програмою серед кожної паралелі учнів

Травень

Завуч

9

Серед учнів 5-7 кл. Провести конкурс малюнків з вивчення правил дорожнього руху

Травень

Завуч

10

На МО вчителів початкових класів, кл. керівникам та вчителям фізичного виховання провести аналіз дитячого травматизму протягом чверті   

1 раз на чверть

Завуч, голови МО

2. План заходів щодо пожежної безпеки у школі.

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Організувати навчання працівників школи з пожежної безпеки

Протягом року

Завуч, учителі ОЗ

2

Обладнати в учительської куточок пожежної безпеки

Січень

Завуч, учителі ОЗ

3

Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-11 класів у курсі занять ОЗ

Протягом року

Завуч, учителі ОЗ

4

Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників

Січень

Завуч, учителі ОЗ

5

Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі

Лютий

Завуч, учителі ОЗ

6

Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки

1 раз у півріччя

Завуч, учителі ОЗ

7

Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму

1 раз на чверть

Адміністрація

8

Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів

Березень

Завуч

9

У разі виникнення пожежі дії працівників школи, насамперед, повинні спрямуватись на забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання)

1 раз на рік

Адміністрація

10

Питання про пожежну безпеку в школі розглянути на нараді при директорові

Травень

Директор

 

 

 

3.  План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього розпорядку

Вересень

Директор

2

Ознайомити трудової колектив із посадовими інструкціями

Серпень

Директор

3

Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про проведення заходів з охорони праці

Серпень

Голова ПК

4

Організувань навчання працівників школи з безпеки життєдіяльності

1 раз на місяць

Завуч

5

Регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки серед педагогічного та технічного персоналу

1 раз на півріччя

Завхоз

6

Організувати перевірку знань з питань охорони праці

1 раз на три роки

Комісія

7

Регулярно ознайомлювати трудової колектив зі статистичними даними нещасних випадків по місту

1 раз на чверть

Директор

 

4.  Заходи з охорони праці  у школі на 2021  -  2022    навчальний рік

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести інструктаж з охорони праці

29.08.01.09.23

учителі ОЗ

2

Оформити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами

До 01.10

учителі ОЗ

3

Організувати вивчення курсу "Безпека життєдіяльності"

До 1.09

директор

4

Провести інструктаж на робочому місті та огляд кабінетів, майстерень. Результати аналізувати на нарадах при директорові та на засіданнях ПК

2 рази на рік

Завуч

5

Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах підвищеної небезпеки

До 1.09

Завуч

6

Оформити відповідні накази з охорони праці

вересень

директор

7

Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів та вчителів. Аналізувати виконання заходів з охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, зборах колективу

постійно

Завуч

8

Здійснювати контроль  за дотриманням  правил поведінки учнями на уроках та перервах, а також відвідування учнями школи

постійно

Вчителі

9

Перевірити стан спортивного обладнання в спортивних залах та на спортивних майданчиках

Вересень

Вчитель ф/в

10

Завершити профілактичний ремонт шкільних приміщень.

До 25.08

 

5. План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Ознайомити учнів школи із законом України "Про дорожній рух"

Протягом року

Завуч, учителі ОЗ

2

Згідно зі шкільним графіком проводити заняття з ОЗ, роз’яснювати необхідні питання відповідно до програми

Січень

Завуч, учителі ОЗ

3

Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів 1-11 класів для попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму:

  • місячник з ПДР
  • виступ агітбригад
  • конкурс на знання ПДР
  • конкурси малюнків та газет
  • диктанти

Протягом року

Завуч, учителі ОЗ

4

Провести на батьківських зборах бесіду щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму

Січень

Завуч, учителі ОЗ

 

6.  План заходів профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести заняття серед педагогічного та технічного персоналу школи на тему "Профілактика побутового травматизму "

серпень

Завуч

2

Провести бесіди серед педагогічного та технічного персоналу школи щодо запобігання побутового травматизму в житлових та підсобних приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та можливого перебування людей

1 раз на квартал

адміністрація

3

Регулярно проводити бесіди серед учнівського колективу на тему "Профілактика я один удома"

1 раз на місяць

Кл. керівники

4

Регулярно проводити бесіди серед учнівського колективу на тему "Я один у дома"

1 раз на півріччя

Завуч

5

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з профілактики побутового травматизму

Батьківські збори

Кл. керівники